Bratislava

BA: Farská duchovná obnova

Bratia minoriti z Bratislavy- Karlovej Vsi od 30. apríla do 2. mája zorganizovali duchovnú obnovu nielen pre svojich farníkov, ale aj pre veriacich zo širokého okolia.

Duchovnú obnovu na tému Život, pre ktorý tu si, viedol spišský kňaz o. Ján Buc. Život v plnosti, nepriatelia života, prečo som tu a ako zostať v živote, to sú len niektoré z tém, ktorým sa počas troch intenzívnych dní venoval exercitátor. Počas duchovnej obnovy zaznela  aj prednáška známeho kresťanského psychológa Mareka Madra na tému duševného zdravia, ktoré patrí k plnosti života. Prednášky boli obohatené svedectvami členov spoločenstva Eben Ezer.

Súčasťou duchovného programu bola adorácia Sviatosti oltárnej, modlitby chvál a modlitby svätého ruženca. Účastníci mohli prijať sviatosť zmierenia alebo poprosiť o modlitbu príhovoru.  Tak organizátorov ako aj účinkujúcich pozitívne prekvapil veľký záujem o farskú karloveskú duchovnú obnovu.

Text: Páter Lucián; foto Cyril Hric