Bratislava

Uloženie relikvií u dominikánov

Pozývame Vás na uloženie relikvií sv. Dominika a sv. Františka, v kostole Panny Márie Snežnej, 5. novembra  o 11:00 hod., na bratislavskej Kalvárii.

 „Sú to dvaja cherubíni, plní múdrosti, ktorí vzájomne na seba hľadia a rovnako zmýšľajú, svoje krídla rozprestierajú nad zľutovnicou a sú pripravení z poslušnosti vzlietnuť ponad všetok ľud a rozsievať múdrosť, potrebnú k spáse.“

(Z listu Humberta z Romans, magistra Rehole kazateľov a Jána z Parmy, generálneho ministra Rehole menších bratov, 1255)

Drahá dominikánska a františkánska rodina, milí priatelia,

pozývame Vás na uloženie relikvií sv. Dominika a sv. Františka, v kostole Panny Márie Snežnej, 5. novembra  o 11:00 hod., na bratislavskej Kalvárii.

Bratia dominikáni

Bratislava – Kalvária