Bratislava

Marianka: DO učiteľov z Karlovej Vsi

Po rušných posledných školských dňoch sme prijali pozvanie stráviť začiatok prázdnin na duchovných cvičeniach v Marianke.

Staré pútnické miesto s nádhernou bazilikou, jaskyňa lurdskej  Panny Márie, krížová cesta pod korunami stromov, Kaplnka svätej Anny, Kaplnka Svätej studne, možnosť byť spolu, možnosť tvoriť spoločenstvo, možnosť dozvedieť sa o sebe viac a hlavne možnosť v tichu rozmýšľať o ukončenom roku a o výzvach, ktoré nás čakajú.

Asi je prirodzené, že každého oslovilo niečo iné, lebo nie sme rovnakí a nie sme rovnako citliví na tie isté slová alebo témy. V každom prípade mnohé z nich zarezonovali – páter Lucián pozná nás ako jednotlivcov, ale pozná i spoločenstvo Spojenej školy sv. Františka z Assisi a vie nájsť slová, ktoré oslovia.

Ďakujeme za ne. Za podporu, za sväté omše, za čas a rozhovory, za modlitby a požehnanie i za stretnutie  s otcom biskupom F. Rábekom pri spoločnej svätej omši.

Text a foto: A. Straková