Bratislava

Pozvánka na mládežnícku adoráciu

Adorácia sa bude konať v piatok, 31.3.2023, o 19:30 v kostole sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi a pripravuje ju spoločenstvo Misia Máriina.

Prídite sa s nami duchovne stíšiť pred slávením Veľkej Noci. Tešíme sa na vás!