Bratislava

Pôstna duchovná obnova

Pedagógovia a zamestnanci Spojenej školy svätého Františka z Assisi v Karlovej Vsi vstúpili do pôstneho obdobia

duchovnou obnovou. Toto podujatie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 27. februára, viedol pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko.

Otec biskup, vychádzajúc z evanjelia, ktoré v tento deň hovorilo o skutkoch telesného milosrdenstva, povzbudil účastníkov duchovnej obnovy, aby sa nebáli ponúknuť Ježišovi na ich uskutočnenie svoje ruky. Aby to človek dokázal, je potrebné, aby vstúpil do intímneho vzťahu s Bohom, pokračoval ďalej otec biskup. Tento vzťah budujeme okrem iného skrze modlitbu a tu kazateľ upútal pozornosť učiteľov na rannú modlitbu a strelnú, ktorú pomenoval situačnou modlitbou.

V programe duchovnej obnovy okrem svätej omše bola tichá adorácia Sviatosti Oltárnej, spoločná káva, dialóg s otcom biskupom v kostole a spoločný obed v školskej jedálni.

Text: lmb; foto: Miroslav Huntata a lmb