Bratislava

Győr: Komunitný výlet

Bratia z bratislavského kláštora, využívajúc čas jarných prázdnin, v utorok 21. februára 2023 navštívili maďarské mesto Győr.

Prehliadku historického centra Győru sme začali od miestnej katedrály a jej okolia. V hlavnom kostole győrskej diecézy sa nachádza hrobka  blahoslaveného Vilmosa  Apora, miestneho biskupa, ktorý bol zavraždený sovietskymi vojakmi, keď im bránil v znásilnení žien, ktorým poskytol azyl vo svojej rezidencii a jedna z najvýznamnejších sakrálnych relikvií Maďarska, herma sv. Ladislava.

Z katedrálneho vŕšku sme sa premiestnili do historického centra mesta, kde sa nachádza benediktínsky kláštor s kostolom sv. Ignáca z Loyoly. Po jeho prehliadke sme „zakotvili“ v reštaurácii na dobrý maďarský obed. Na „dezert“ sme si dopriali príjemnú prechádzku brehom rieky Rába.

Cestou späť do Bratislavy niektorí  z nás navštívili naše sestry, Dcéry sv. Františka, v Báči. Sestričky našu návštevu nielenže privítali, ale aj odmenili dobrými fašiangovými šiškami.

Text a foto: P. Lucián