Bratislava

Karloveský farský ples 2023

Po trojročnej prestávke, zapríčinenej epidémiou covid19, sa vo farnisti sv. Michala Archanjela v Bratislave – Karlovej Vsi  našej opäť uskutočnil farský ples.

Konal sa v sobotu, 11. februára 2023 v Univerzitnom pastoračnom centre

Oficiálny začiatok bol určený na 18.00 hod., ale to bol čas, kedy väčšina účastníkov ešte len prichádzala. Pri vstupe do sály hostí vítal správca farnosti sv. Michala v Karelovej Vsi, páter Adam Baran spolu s kustódom Slovenskej minoritskej kustódie, pátrom Luciánom Boguckim.

Krátko pred devätnástou hodinou sa slova ujala šarmantná moderátorka plesového večera Alenka Jurčacková.  Privítala prítomných hostí, medzi ktorými boli aj verejne činné osoby, pani Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR s manželom, pán Viliam Karas, minister spravodlivosti SR s manželkou (naši dlhoroční farníci) a pán  Dušan Velič, štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s manželkou.

Nasledovala chvíľka poézie v podaní moderátorky Alenky Jurčackovej, ktorá predniesla jednu zo svojich básní a bola za to odmenená veľkým potleskom. Potom sa už ujal slova páter Adam. Privítal ešte raz všetkých hostí, poďakoval Pánovi za možnosť stretnúť sa a spoločne sa radovať.

Členovia Interklubu Bratislava Martin a Jarmila nám  predviedli ukážky zo štyroch štandardných tancov (waltz, tango, valčík a quickstep) a potom sa už tanečný parket otvoril pre všetkých.

Ako sa na poriadny ples patrí, bola pripravená aj tombola, do ktorej vecnými cenami prispeli nielen sponzori, ale aj viacerí naši farníci. Výťažok z plesovej tomboly bolo odoslaný na Ukrajinu. Okolo pol deviatej večer  sa   nám prostredníctvom telemostu prihovoril  kustód Ukrajinskej minoritskej kustódie, páter Stanislav Kawa, OFMConv. Informoval nás, že Provinciálna kustódia Svätého kríža Rádu menších bratov konventuálov na Ukrajine má päť kláštorov. Dva sú za riekou Dneper: Kremenčuk a Boryspil a tri na západe: Ľvov, Boľšovce a Mackovce. Vydal osobné svedectvo o zložitej situácii, v ktorej sa oni snažia v rámci možností pomáhať núdznym ľuďom. S vďakou a veľkým dojatím prijal informáciu od pátra Luciána, že im zašleme výťažok z tomboly, ako prejav bratskej solidarity s trpiacimi postihnutými vojnou a poďakoval za túto spolupatričnosť. Hodno spomenúť, že v tombole sa vyzbieralo viac ako 3.300 eur.

V ďalšej časti plesu vystúpila ešte  aj kapela Of Horse And Suns, ktorá zožala mimoriadny potlesk za svoje vystúpenie.

Výborný catering,  skvelé jedlo a dobrá nálada sa postarali o to, že zábava trvala takmer do štvrtej hodiny nedeľného rána.Celým večerom nás hudobne sprevádzal DJ Peťo z divadla Nová scéna v Bratislave.

Veľká vďaka a uznanie patrí hlavným organizátorom, Alenke a Mirkovi Šimkovcom, ktorí túto úlohu úspešne zvládajú už niekoľko rokov. Poďakovanie však patrí aj mládeži z našej farnosti, ktorá veľmi aktívne pomáhala pri organizácii a priebehu plesového radovania a tiež aj všetkým ľuďom dobrého srdca, ktorí podporili tombolu, či už dodaním vecných cien, alebo zakúpením lístkov.

Text: Vladimír Šimko; foto: archiv OFMConv.