Bratislava

Stretnutie františkánskych provinciálov

V pondelok 6. februára sa v kláštore bratov minoritov v Bratislave Karlovej Vsi stretli predstavení mužských františkánskych rádov.

Bratov františkánov zastupoval provinciálny minister brat Juraj Mihály, bratov kapucínov provinciálny minister brat Norbert Pšenčík a bratov minoritov provinciálny kustód brat Lucián Bogucki a jeho vikár brat Jaroslav Cár.

Témou tohto pracovného stretnutia boli oslavy 800. výročia schválenia Reguly prvého rádu, jasličiek, ktoré František po prvý krát usporiadal v Greccio, jeho stigmatizácie, napísania Piesne stvorenstva a napokon jeho smrti.

Bratia predstavení naplánovali na najbližší rok niekoľko podujatí spojených s pripomienkou udalostí v Greccio a rozdelili si úlohy pre ich realizáciu. Tieto udalosti majú zahrnúť nielen členov prvého rádu a širokú františkánsku rodinu, ale aj veriacich na Slovensku.

O jednotlivých udalostiach a sláveniach budeme včas informovať.

Text a foto: OFMConv.