Bratislava

Brehov 2022: Karloveské rodiny na Východe

V našej východoslovenskej dedinke, nad ktorou sa na kopci nachádza barokový kláštor minoritov, sme sa tento rok stretli od 17-24. júla.

Bolo nás okolo 50, deti aj dospelí, v podobnom pomere. Atmosféra bola výborná a rodinná ako po minulé roky. Prichádzali sme postupne, kto ako mohol. Prvé dni boli určené na oddych, výlety do okolia alebo kúpanie sa. Vo štvrtok večer začínal oficiálny program. Témou duchovnej obnovy bol Odpočinok. Kým rodičia počúvali pátra Tomáša Lesňáka, deťom sa venovali skvelí animátori.

V sobotu sme sa vybrali autami na hrad Fűzér, v Maďarsku, ale stále neďaleko od našej bázy v Brehovskom kláštore. Už z výstupu na hrad mali všetci zážitok – je to riadny výstup, odmenený nádherným výhľadom. V hradnej kaplnke sme slávili svätú omšu. Potom bol čas v pokoji sa poprechádzať po nádvoriach hradu, nakuknúť do komnát a komôr, pozrieť si exponáty, či len tak, si užívať vetrík v spoločnosti ostatných uprostred horúceho dňa.

Cestou späť sme sa rozdelení do skupín zastavili na rôznych zaujímavých miestach v okolí. Niekto navštívil Holloházu, dedinku slávnu pre svoj jedinečný porcelán, niekto využil čas na oddych v parku Františka Kazinczyho povedľa Múzea maďarského jazyka, iní si obzreli obnovený kaštieľ Rákociovcov v Borši.

V nedeľu bolo zakončenie duchovnej obnovy poslednou prednáškou, deti dostali drobné darčeky a stretli sme sa na spoločnej eucharistii, po ktorej sme mali obed.

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme takto spoločne mohli v Brehove stráviť dobrý čas.

Toto tradičné mimobratislavské stretnutie bratislavských rodín z Mestskej časti Karlova Ves bolo súčasťou rodinných stretnutí na upevnenie vzťahov, ktoré celoročne pravidelne prebiehajú pri farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi.

Chceme poďakovať Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za finančný príspevok vo forme dotácie na podporu rodinných stretnutí a seminárov na upevnenie vzťahov pre rodiny z Karlovej Vsi, ktorých cieľom je upevňovať rodičovskú identitu, budovať rodinné vzťahy a aj širšie spoločenstvo, rozvíjajúc vzťahy medzi jednotlivými rodinami.

Text: Zuzana Ďurišková

Foto: Helenka Krempaská