Bratislava

Kňazská rekolekcia v karloveskom kláštore

V pondelok 5. decembra 2022 sa kňazi dekanátu Bratislava – sever stretli v karloveskom kláštore minoritov na kňazskej rekolekcii.

Kňazská mesačná duchovná obnova sa začala spoločným slávením svätej omše v kláštornej kaplnke, ktorej predsedal pán dekan Miroslav Bederka. Po svätej omši v priestoroch minoritského refektára si kňazi vypočuli prednášku dp. Jozefa Nádaského na tému: Katolíci a pravoslávni, rozdielnosť a zhodnosť, po ktorej nasledovala živá diskusia. Duchovný program sa ukončil zamyslením dp. Karola Moravčíka na tému: Dôležitosť modlitby v kňazskom živote.

Kňazské rekolekcie sa v jednotlivých dekanátoch konajú pravidelne raz v mesiaci. Je to čas venovaný osobnej kňazskej formácii, modlitbe, vzdelávaniu a vzájomnému informovaniu.

Text a foto: lmb