Bratislava

Stretnutie minoritských predstavených

Kláštor minoritov v Bratislave bol v minulom týždni miestom stretnutia východoeurópskej federácie rehole minoritov (FEMO).

Vyšší predstavení v dňoch od 17. do 22. októbra pod vedením generálneho predstaveného pátra Carlosa Trovarelliho sa rozprávali o práci a živote bratov, ktorí pôsobia v jedenástich krajinách, tvoriacich FEMO.

Duchovným úvodom do tohtoročného stretnutia bolo zamyslenie dona Karola Maníka, bývalého saleziánskeho provinciála na Slovensku a Ukrajine, na tému: Úlohy predstaveného v rehoľnom spoločenstve a výzvy, ktoré nesie dnešná doba v rehoľnej formácii.

Počas pracovných stretnutí najviac zarezonovala téma: vojna na Ukrajine. Kustódi z Ukrajiny a Ruska sa snažili priblížiť ostatným zložitú situáciu, ktorá poznačila nielen spoločensko-politický život v týchto krajinách, ale aj cirkevný.

V rámci pracovného týždňa členovia FEMO sa dvakrát stretli s predstavenými zo stredoeurópskej federácie CEF a to vo Viedni a v Bratislave. Cieľom tohto stretnutia bolo vzájomné oboznámenie sa so situáciou rehole minoritov v jednotlivých krajinách náležiacich do týchto dvoch federácií.

V piatok 21. októbra generálny minister bratov minoritov páter Carlos Trovarelli predsedal v Kostole sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi slávnostnej svätej omši. V homílii okrem iného hovoril o viere, ktorá má byť odpoveďou na Božie zásahy do nášho života.

Východoeurópsku federáciu rehole minoritov (FEMO) tvoria nasledujúce krajiny: Uzbekistan, Kazachstan, Rusko, Litva, Bielorusko, Ukrajina, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Česko a Poľsko. Generálnym asistentom (definítorom) zastupujúcim federáciu vo vedení rádu je páter Tomáš Lesňák zo slovenskej kustódie.

Text: lmb; foto: archív OFMConv.