Bratislava

Duchovná obnova učiteľov

V piatok 1. júla sa zamestnanci Spojenej školy sv. Františka v Bratislave Karlovej Vsi zúčastnili duchovnej obnovy.

Program sa začal slávením svätej omše, ktorej predsedal generálny definítor bratov minoritov páter Tomáš Lesňák. Páter Tomáš sa vo svojom príhovore zameral na obrátenie, ktoré má viesť k osobnej premene každého srdca.

Po svätej omši bol čas na kávu v priestoroch kláštorného refektára a na spoločné zdieľanie. K učiteľom sa pridal pomocný bratislavský biskup Mons. Jozef Haľko.

Ďalším bodom duchovnej obnovy bola prednáška otca biskupa Jozefa. Okrem iného otec biskup zdôraznil prítomným, že Ježiš „nás nevníma stádovito. Boh má konkrétne o teba záujem, o teba učiteľa, pedagóga, katechétu, kolegu. Duch, ktorý je tvorivý chce cez teba tvoriť svet, chce cez teba vychovávať.“ A následne dodal: „obdivujem vašu prácu, ste v prvej línii v zápase o duše budúcich tvorcov tohto mesta.“ K tomu, ako zdôraznil otec biskup, je potrebná živá viera, ako príklad zhromaždeným učiteľom poukázal na Pannu Máriu.

Po duchovnom programe pokračovalo spoločné posedenie všetkých zamestnancov v priestoroch školskej jedálne, pri pizzy a pagáčoch, ktoré pripravila najlepšia školská kuchárka v Bratislave pani Gizela Zelísková.

Text: lmb; foto: Miroslav Huntata