Bratislava

Bratislava: Pozývanie na katechézy

 

V sobotu 24. januára bratia a sestry zo spoločenstva neokatechumenátnej cesty pri farnosti sv. Michala Archanjela v Bratislave pozývali na farské katechézy.

V snahe osloviť tých karlovešťanov, ktorí nepraktizujú svoje náboženstvo, členovia nekatechumenátnej cesty sa pobrali do „ulíc“. V sobotňajšie popoludnie v blízkosti nákupného centra Billa, modlitbou raných chvál, spevom, svedectvami a tancom oslovovali okoloidúcich rozdávajúc im pozvánky na katechézy. Reakcie ľudí boli rôzne, treba však povedať, že väčšina osôb sa k nám správala priaznivo. Napríklad jeden mladý muž, keď začul náš spev z okná svojho bytu, prišiel medzi nás osobne, aby sa spolu s nami mohol modliť.

Pozývanie na katechézy pokračovalo v nedeľu pri sv. omšiach. Vždy jeden z katechistov neokatechumenátnej cesty na záver farských oznamov skrze vlastné svedectvo o živote na ceste pozýval veriacich k účasti na katechézach.

Katechézy sa budú konať v pastoračnej miestnosti pri kostole sv. Františka z Assisi v každý pondelok a štvrtok o 19:15 hod. so začiatkom od 29. januára 2009.

Text: P. Lucián; foto: Ondrej Bialko