Juniorát

Poľsko: Prvé sľuby brata Petra

IMG 20200919 123604V sobotu 19. septembra v poľskej Kalvárii Paclavskej br. Peter Pikulík zložil svoje prvé rehoľné sľuby.

Brat Peter pochádza z Prievidze. Pred rokom začal v Poľsku v reholi minoritov noviciát, rok intenzívnej prípravy na rehoľný život. Spolu s nim v noviciáte boli ďalší bratia: štyria Poliaci, jeden Čech a dvaja Uzbeci. Všetci prešli pekným, ale aj náročným časom ročného noviciátu, ktorý okrem mnohých duchovných a spoločenských zážitkov bol poznačený covidom-19. Kláštor a noviciát minoritov v Kalvárii Paclavskej určité obdobie bol v karanténe.

Slávnosti prvých rehoľných sľubov predsedal provinciál krakovských minoritov P. Marián Golab. Slovensko zastupoval provinciálny kustód P. Lucián Bogucki, do ktorého rúk brat Peter skladal svoje sľuby a diakon br. Peter Kozma. Tejto slávnosti sa zúčastnila aj mama br. Petra Pikulíka.

Brat Peter po ukončení noviciátu sa vrátil na Slovensko a teraz ho čaká šesťročné filozoficko-teologické štúdium na bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Text: lmb; foto: OFMConv.