Albánsko

Fier: Generálny asistent pre OFS v Albánsku

OFSminiV dňoch od 20. do 24. apríla 2012 navštívil našu komunitu v Albánsku P. Martin Bitzer, generálny asistent pre Tretí františkánsky rád. P. Martin svoju návštevu začal od stretnutia s otcom biskupom ordinárom Mons. Hilom Kabashim, ktorý mimochodom je tiež františkánom a sídli v neďalekom meste Vlora.

DSC07160Fier (Albánsko) – V dňoch od 20. do 24. apríla 2012 navštívil našu komunitu v Albánsku P. Martin Bitzer, generálny asistent pre Tretí františkánsky rád. P. Martin svoju návštevu začal od stretnutia s otcom biskupom ordinárom Mons. Hilom Kabashim, ktorý mimochodom je tiež františkánom a sídli v neďalekom meste Vlora. Nasledujúci deň sa otec asistent stretol so širšou skupinkou záujemcov či sympatizantov Tretieho rádu, a následne s bratmi a sestrami, ktorí už viac než rok sa pripravujú na zloženie sľubov v tejto veľkej františkánskej rodine.

Otec Martin v úvodnej prednáške sa snažil zdôrazniť zmysel povolania a zvlášť nutnosť rozpoznávania či skúmania božieho povolania na túto cestu. Následne sme nahliadli do dejín Tretieho rádu sv. Františka, a snažili sa pochopiť taktiež samotného zakladateľa a jeho dôvody „prečo zakladá“ ešte aj Tretí rád a pre koho“. Duchovné stretnutie s budúcimi terciármi sv. Františka vyvrcholilo živou diskusiou nielen na tému samotného rádu, ale aj nad otázkami viery, a situácie dnešnej Cirkvi. Naši veriaci totižto, hľadiac na P. Martina ako na „vyslanca Vatikánu“, pretože pricestoval k nám z Ríma, ho „bombardovali“ mnohými otázkami viery, ktoré ich trápia a chceli počuť jeho názor. Napokon, aj to patrí k sv. Františkovi, ktorého nový spôsob života bol odpoveďou na vtedajšiu situáciu v Cirkvi.

V nedeľu P. Martin mal možnosť sa prihovoriť počas sv. omše ešte širšej skupine veriacich v kostole, ktorých vo svojom príhovore povzbudzoval nielen k živej viere, ktorá pramení v Zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, ale aj k zamysleniu sa nad pravdivým ovocím Veľkej Noci, a teda hlavne nad „pokojom“ – slovo, ktoré charakterizuje sv. Františka a jeho nasledovníkov, ale tiež aj slovo, ktoré musí byť prežívané v srdciach všetkých veriacich, ktorí spolu s Ježišom už vstali z mŕtvych.

V našej apoštolskej administratúre zatiaľ neexistujú žiadne hnutia, spoločenstvá či rády, kdeby laici mohli viac rozvíjať a prehlbovať svoju vieru. Tretí rád sv. Františka (OFS) je teda prvým pokusom a pozvánkou pre veriacich laikov. V našej farnosti vo Fieri sme začali s OFS pred dvoma rokmi a tento rok v decembri, ak Boh dá, prví bratia a sestry mohli by zložiť svoje prvé sľuby. Veríme, že aj návšteva vzácneho hosťa P. Martina, prinesie svoje vytúžené ovocie.

Sv. František a sv. Alžbeta Uhorská, orodujte za nás!

Text: fr. Jaroslav