Albánsko

Návšteva v Albánsku

V rámci bratskej návštevy som v uplynulých dňoch navštívil minoritskú komunitu vo Fier v južnom Albánsku. Na miesto som dorazil letom z Viedne cez Belehrad v pondelok 2. novembra spolu s generálnou predstavenou kongregácie Dcér Sv. Františka, sestrou Gerardou Farskou. Čakali nás bratia Jaroslav, Ireneus a Lukáš spolu so sestrami, ktoré svoju predstavenú viezli ešte kúsok ďalej, do Vlore, kde sestry pôsobia.

So sestrou Gerardou a jej sestrami sme sa však stretávali aj v nasledujúcich dňoch, pri večeri na biskupskom úrade, v dedinke Jaru, kde sa sestry uvažujú v budúcnosti osídliť, ako aj pri rozlúčke vo štvrtok, v deň návratu sestry Gerardy na Slovensko.

Ja som v komunite zostal celý nasledujúci týždeň, aby som s bratmi, ktorých kvôli deliacim nás kilometrom, vidím tak zriedkavo, mohol byť, čo najdlhšie. Počas tohto týždňa sme si dopriali jedno dopoludnie na verifikáciu spoločného života vo svetle Božieho slova a jeden predĺžený večer som sa zúčastnil kláštornej kapituly. Boli to vzácne momenty, ktoré nám všetkým pomohli novým spôsobom sa pozrieť na naše povolanie a aktuálne problémy misie, ako aj s dôverou v Božiu prozreteľnosť kráčať ďalej uprostred ťažkostí.

Týždeň vyvrcholil nedeľnou slávnosťou v Jaru, kde sme poďakovali Bohu za nový kostol, v deň výročia jeho posviacky a za dar klíčiaceho spoločenstva veriacich na tomto mieste. Slávnosť mala veľmi rodinný charakter a pokračovala vo Fier spoločným obedom rehoľníkov z blízkeho okolia našej komunity.

br. Tomáš, kustód