Rím: Pohreb pátra Heisera

V stredu 14. januára t.r. sa v Ríme sa uskutočnili pohrebné obrady pátra Bazila Heisera, ktorý zomrel 12. januára.

 P.Bazil bol generálom rádu v rokoch 1960-1972. 4. januára t.r. slávil 100. výročie svojich narodenín.

Pohrebnej sv. omši v bazilike Dvanástich apoštolov v Ríme o 15. h predsedal za účasti najvyšších predstavených rádu Mons. Gianfranco Agostino Gardin, sekretár Kongregácie pre rehoľníkov.

Text: podľa franciszkanie.pl; foto: OFMConv. Rím