Rím: Úmrtie bývalého generálneho ministra rádu

[12.1.2009] Dnes ráno v nemocnici „Salvator Mundi“ v Ríme zomrel P. Bazil Heiser OFMConv. Bývalý generál rádu. (1960-1972)


O. Bazil 4. januára t.r. slávil 100. narodeniny. Narodil sa v Terre Haute (Indianapolis, USA). Do rehole vstúpil ako 16-ročný. O rok nato zložil svoje prvé rehoľné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 24.1.1932. Na pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúru v Ríme získal doktorát z teológie a na univerzite v Toronte doktorát z filozofie.

V reholi plnil rôzne služby: univerzitného profesora, predstaveného kňazského seminára, redaktora a predstaveného jednej z amerických minoritských provincií. 4. júna 1960 bol zvolený za generálneho ministra rádu a tak sa stal 114 nástupcom sv. Františka. Svoju službu vykonával cez dve volebné obdobia. Za jeho generalátu bol vynesený na oltáre otec Maximilián Kolbe. Páter Bazil sa zúčastnil druhého vatikánskeho koncilu ako koncilový otec. Pracoval na obnove legislatívy týkajúcej sa inštitútov zasväteného života.

21.novembra 1972 pápež Pavol Vl. ho menoval zástupcom sekretára kongregácie pre rehoľníkov. Tento úrad vykonával 12. rokov.

Pri príležitosti stých narodenín generálny predstavený rádu p. Marco Tasca napísal: „Páter Bazyli bol človekom kompetentným a zároveň srdečným v medziľudských vzťahoch. Ostáva úžasným príkladom pokoja a lásky k Bohu a k bratom a svedomitým v komunitnom živote.“

Podľa: franciszkanie.pl