Púť Kruciáty do Levoče

V sobotu 6. júla spoločenstvo Kruciáty oslobodenia človeka putovalo z Kežmarku do Levoče.

Ako uviedol duchovný asistent spoločenstva br. Roman Gažúr, jednalo sa o 22. ročník púte. Tento rok bol výnimočný vo viacerých ohľadoch: v počte účastníkov (takmer 40 členov a sympatizantov KOČ), v počte prítomných minoritov (4 a jeden kandidát 😊), vo vnikajúcom počasí – ani horúco, ani zima, ani dážď, mierny vietor bol skôr osviežujúci. Púť bola výnimočná aj v dobrom čase – ako rýchlo sme to stihli – s pokojom sme sa pomodlili 4. ruženec na Kováčovej vile a záverečný kopec sme zvládli v pokoji tak, že pred 16:00 sme boli na Mariánskej hore. Po poklone a ofere sme pred otváracou svätou omšou o 17:00 stihli toho roku výnimočne nie guľáš, ale bagety. Pre kňazov aj spovedajúcich sa boli novinkou nové spovednice v rekonštruovanom pútnickom dome. Ponúkajú väčší konfort – možnosť pre penitenta, aby kľačal alebo sedel, sú dobre zvukovo izolované, no problémom je, ako to v týchto „zariadeniach“ býva výmena vzduchu. Novinkou púte bola aj diskusia o 21:00. Keďže sme v Roku modlitby, neprekvapuje, že témou diskusie bola modlitba.

Ďakujeme Pánu Bohu za ten požehnaný čas aj za to krásne putujúce a modliace sa spoločenstvo.

Text: br. Martin Mária; Foto Štefan Paločko, Veronika Tarbajová, Margarétka Knapeková