130. výročie narodenia sv. Maximiliána

Žiaci a pedagógovia Spojenej školy sv. Maximiliána M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi si vo štvrtok 18. januára pripomenuli 130. výročie narodenia svojho patróna.

Oslava výročia mala duchovný i kultúrny rozmer. Začala sv. omšou pre žiakov a zamestnancov školy. Zúčastnili sa na nej rôzni hostia: riaditeľ Spišskej katolíckej charity pán Pavol Vilček, rehoľné sestry vykupiteľky, miestny pán farár Ján Záhradník, duchovný spišskej katolíckej charity o. Vladislav Saniga, rehoľu minoritov zastupoval p. Jozef, ktorý v príhovore deťom zdôraznil, že každý veľký človek bol najskôr malým, dokonca i Ježiš. Sv. Maximilián bol po celý život drobnej postavy a hoci dokázal urobiť mnoho obdivuhodných vecí, veľkým človekom sa stal, keď obetoval svoj život z lásky k blížnemu. Po sv. omši predstavili deti pripravené pásmo o živote, misii a obete sv. Maximiliána.

Cirkevná škola na Gaštanovej ulici, ktorej zriaďovateľom je Spišská katolícka charita, existuje už viac ako dvadsať rokov. Tím pedagógov a asistentov je veľkou oporou rodinám detí so špeciálnymi potrebami. Za duchovného patróna si škola vybrala otca Kolbeho, ktorý je podľa pápeža Jána Pavla II. patrón našich ťažkých čias. Pedagógovia veľmi nápaditými spôsobmi šíria na škole úctu k tomuto svätcovi medzi deťmi aj ich rodinami.

text & foto: br. Jozef Sukeník