800-té výročie minoritov v Rakúsku

V sobotu 13. januára minoriti v Rakúsku slávili  800-té výročie príchodu do krajiny.

Slávnosť sa konala na záver riadnej kapituly rakúsko-švajčiarskej kustódie vo Viedni v kláštore Najsvätejšej Trojice pri Alserstraße.

Jubilejným slávnostiam predsedal viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Okrem miestnych bratov boli reprezentované minoritské provincie v Nemecku, Slovinsku, Chorvátsku a v poľskom Krakove. Slovenského kustóda zastupoval vikár br. Lucián Mária Bogucki. Osláv sa zúčastnili mnohí priatelia bratov z miest ich pôsobenia.

Minoriti sú druhým najstarším rádom vo Viedni a bez prerušenia tu pôsobia od roku 1224. Ešte za života sv. Františka ich sem pozval Leopold VI., ktorý postavil pre nich v roku 1247  kláštor a kostol sv. Kríža. Je to Minoritenkirche neďaleko viedenského Hofburgu na námestí Minoritenplatz. Je to dodnes významná gotická dominanta mesta. V rokoch 1559 až 1620 bol minoritský kostol čiastočne využívaný aj protestantmi. V roku 1784 cisár  Jozef II. presťahoval minoritov do kláštora trinitárov na Alserstraße.

V súčasnosti minoriti v Rakúsku okrem Viedne účinkujú v mestách  Graz, Neunkirchen a Asparn. Väčšina bratov je rumunského, indického a poľského pôvodu.

Text a foto: lmb