Ján Pavol II. u františkánok v Žiline

Provinciálnej komunite školských sestier sv. Františka som mal možnosť odovzdať relikvie vlasov svätého Jána Pavla II.

Táto udalosť sa odohrala v stredu 8. novembra počas slávenia Vešpier v kaplnke sestier na Hurbanovej ulici v Žiline.

 

Počas tejto skromnej slávnosti som sa  so sestrami podelil o moje zážitky, tak zo samotnej voľby Karola Wojtylu na Petrov stolec, ako aj zo stretnutí s Jánom Pavlom II.  v čase  jeho návštev Poľska a Slovenska. 

Relikvie svätého Jána Pavla II., ktoré som priviezol z Ríma, som sľúbil našim sestrám už dávnejšie pri príležitosti ich 100. výročia príchodu na Slovensko, ale až teraz sa to podarilo zrealizovať. Okrem provinciálnej predstavenej s. Rafaeli Zvrškovcovej sa na slávnosti zúčastnila generálna vikárka sestra Regina Žuk-Olszewská.

Text: br. Lucián; foto: s. Františka