Stretnutie mladých kňazov

Od 7. do 8. novembra sa v Drienici pri Sabinove uskutočnilo formačné stretnutie mladých kňazov.

Ôsmi saleziáni, traja vincentíni a dvaja františkáni pod vedením pátra Luciána M. Boguckého OFMConv. sa venovali sviatosti zmierenia a pokánia. Páter Lucián sa vo svojich príhovoroch a moderovaných diskusiách snažil zdôrazniť to, o čom hovoria poslední pápeži, že kňazi sa stávajú dobrými spovedníkmi, nakoľko sa sami spovedajú a snažia sa využívať milosti, ktoré im poskytuje svätá spoveď.

Text: lmb; foto: Pavol Drška SDB