Velehrad: Duchovné cvičenia

Je už tradíciou, že sa v októbri  na Velehrade uskutočňujú duchovné cvičeniach pre františkánsku rodinu z Česka a Slovenska.

Tohtoročnú duchovnú obnovu, ktorá trvala od 8. do 13. októbra,  viedol český františkán páter Antonin Dabrowski. Viac ako tridsať bratov františkánov, minoritov a kapucínov a tiež tri opavské františkánky, dvakrát denne v krátkych a výstižných prednáškach  počúvalo o tajomstve vtelenia Syna Božieho, ktorého „následky“ majú  neustále vnášať do  svojho zasväteného života.

K programu duchovných cvičení patrila každodenná svätá omša s príhovormi  tých, ktorí jej predsedali, modlitba Liturgie hodín a adorácia Sviatosti Oltárnej. V týchto dňoch sa čeština striedala so slovenčinou, čo vytváralo milú spomienku na nie tak dávne spoločné fungovanie františkánskej rodiny, aj keď v ilegalite, v jednom štáte. 

V predposledný deň duchovných cvičení ich účastníci si mohli pozrieť historickú budovu bývalého cisterciarskeho opátstva, v ktorej sa dnes okrem iného nachádza katolícke gymnázium

Text: lmb; foto: účastníci