Slávnosť svätého Františka

Slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Františka z Assisi patrí k jedným z vrcholov františkánskeho liturgického roku. Ak je to možné, pozývame kázať bratov dominikánov.

Bratislava - Karlova Ves

Na sviatok sv. Františka z Assisi, v stredu 4. 10. 2023 o 18.00 hod., sa v rovnomennom kostole v Bratislave – Karlovej Vsi, slúžila slávnostná svätá omša. Podľa dlhoročnej tradície k bratom minoritom zavítajú v tento deň bratia dominikáni, aby hlásali Božie slovo. Tento rok to bol páter Česlav Peter Šajda, OP z farnosti Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii. Svätú omšu s ním koncelebroval aj páter Krystian Piotrowski, SAC, z farnosti Dlhé Diely v Bratislave. Na záver svätej omše páter Šajda udelil prítomným požehnanie s relikviou sv. Františka z Assisi. Celú slávnostnú liturgiu sprevádzal spevácky zbor FRANTIŠEK. Po svätej omši nasledovala ešte modlitba posvätného ruženca pred sochou patróna kostola.

Text a foto: Vladimír Šimko (viac fotografií nájdete na stránek clovekaviera.sk)

Levoča