Transitus svätého Františka

Františkáni na celom svete, zvyčajne v predvečer sviatku svätého Františka, slávia pamiatku jeho smrti, čiže prechodu z pozemského putovania do nebeskej vlasti.

Bratislava

Bolo tom u tak aj v Kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi, kde si v utorok 3. 10. 2023 o 18.45 hod. miestna komunita bratov minoritov spolu s veriacimi pripomenuli odchod svätého otca Františka do večnosti k milosrdnému Otcovi. Počas pobožnosti nás spevom sprevádzal zbor FRANTIŠEK.

Text a foto: Vladimír Šimko (viac fotografií nájdete na stránke clovekaviera.sk)

Levoča