Letná duchovná obnova MM

V týždni od 9. do 15. júla sa prechodným bydliskom spoločenstva Misia Máriina stal bývalý kňazský seminár v Badíne.

Tradičná letná duchovná obnova (LDO), tradičné duchovné vedenie – páter Lucián Bogucki OFM Conv., tradične vysoký záujem. Keď už zariadenie nevedeli naplniť bohoslovci, naplnili sme ho my. Takmer 160 ľudí všetkých vekových kategórií – od tých, ktorí ešte nevedia chodiť, až po tých, ktorí už nevládzu chodiť.

 

Bohatý duchovný program bol tento rok spestrený o návštevu kalvárie v Banskej Štiavnici, kde sme mohli rozjímať nad krížovou cestou nášho Spasiteľa. Medzi voľnočasovými aktivitami nechýbali, ako aj po minulé roky, Obnoviáda, teda súťaženie jednotlivcov aj skupín, opekačka a záverečná disco párty. Zaujímavý program, ktorý pripravili animátori pre deti, spolu s príkladnou starostlivosťou, umožnili rodičom a starším plne sa venovať duchovnému programu a vzájomným debatám. Duchovným vyvrcholením bola celonočná adorácia pred sviatosťou oltárnou.

Témou tohtoročnej obnovy boli tajomstvá radostného ruženca. Možno to nie je náhoda, že práve radostného. Náš život sa stále viac stáva stereotypným smutným zápasom o prežitie. Nielen materiálne, ale aj duchovné. Viera bez lásky nie je vierou. Bez radosti by sa stala suchou povinnosťou. Anjelovo zvestovanie Márii je radostnou udalosťou. Radosť ženie Máriu za Alžbetou. Radosť by sa mala stať hnacou silou aj pre nás. Mária hovorí „áno“ aj za nás, aby sme sa aj my stali príbytkom pre Boha: „prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23). Prijmime tieto tajomstvá, tak ako Mária, do svojho srdca a premýšľajme o nich, aby sa stali aj našimi tajomstvami a zdrojom radosti počas letných prázdnin, aj po nich.

Text: Sergej Šesták;  foto: Jozef Fabo