Zakončenie kustodiálnej kapituly

Posledný deň kapitulných obradov sme sa venovali výberu gvardiánov jednotlivých kláštorov a ďalších asistentov, potrebných pre chod našej kustódie.

Mená nových gvardiánov sú nasledovné: (na fotke nižšie zľava doprava s tým, že v strede je kustód br. Martin M. Kollár)

  • br. Lucián M. Bogucki (Bratislava)
  • br. Tomáš M. Vlček (Levoča)
  • br. Adam Baran (Spišský Štvrtok)
  • br. Jozef Sukeník (Brehov)

Noví gvardiáni

Okrem gvardiánov sme vybrali aj ďalších asistentov kustóda pre jednotlivé oblasti nášho pôsobenia:

  • br. Tomáš M. Vlček (asistent pre povolania)
  • br. Jozef Sukeník (asistent pre permanentnú formáciu)
  • br. Jaroslav M. Cár (rektor seminára)
  • br. Stanislav Rok (národný asistent pre tretí rád)

Novozvoleným gvardiánom a asistentom blahoželáme a zverujeme ich pod ochranu blahoslavených Michala a Zbigneva, minoritských mučeníkov z Pariacoto v Peru, ktorí v dnešný deň majú svoju liturgickú spomienku.

text a foto: br. Tomáš M.