Prvá časť kustodiálnej kapituly: 3. deň

Štvrtok sme začali spoločnou modlitbou ranných chvál s posvätným čítaním. Po raňajkách sme pokračovali v práci a dopoludnia sme mali hotovo.

Najskôr nám brat Tomáš predstavil syntézu práce v skupinách, ktorú sme po drobných úpravách schválili. Potom sme pristúpili k výberu najbližších spolupracovníkov nového kustóda. Brat Martin M. Kollár si do svojej rady vybral bratov Luciána Boguckého, Jaroslava Cára a Petra Gallika. Kapitula tieto nominácie schválila a vyššie menovaní bratia ich taktiež prijali. Následne si rozdelili aj ďalšie kustodiálne funkcie: brat Lucián sa stal vikárom, brat Jaroslav sekretárom a brat Peter ekonómom. Program potom pokračoval v kostole, kde všetci asistenti zložili prísahu a kustodiálny vikár aj vyznanie viery. Po spontánnom príhovore brata generála a brata kustóda sme prvú časť našej kustodiálnej kapituly uzavreli. Brat sekretár oznámil druhú časť týmito slovami:

Druhá časť tejto kustodiálnej kapituly, na prediskutovanie problémov, schválenie Štvorročného plánu kustódie, na vymenovanie gvardiánov a iných poverených osôb, sa zvoláva na 5. júna 2023 o 8:00 do Kláštora sv. Františka v Brehove.

Po oficiálnom zakončení kapituly sme si ešte urobili spoločnú fotku, ktorá bude o nejaký čas visieť v každom z našich kláštorov. Nasledovalo neoficiálne stretnutie ohľadom našich letných akcií a potom svätá omša, ktorej predsedal novozvolený kustód, brat Martin M. Kollár. Toto všetko sme stihli ešte pred obedom.

Obed bol slávnostný, ani nie tak kvôli úspešnému ukončeniu prvej časti kapituly, ako skôr kvôli narodeninám brata Petra Gallika a brata Adama Barana. Každý z nich dostal nielen tortu, ale aj rôzne darčeky od spolubratov. Popoludnie sme strávili v bratských rozhovoroch. O 16:00 sme sa rozlúčili s bratmi Luciánom a Petrom a taktiež s bratom Carlosom, naším generálnym ministrom, ktorý v piatok dopoludnia ešte navštívi Spojenú školu sv. Františka z Assisi v Bratislave – Karlovej Vsi a popoludní odletí do Ríma. Ostatní bratia sa v Brehove rozhodli zostať až piatku, aby sa po dvoch dňoch plných rokovaní mohli aj nerušene porozprávať.

text: bt. Tomáš M. Vlček
foto: bratia minoriti