Prvá časť kustodiálnej kapituly: 1. deň

V pondelok 17. apríla večer sme pricestovali do Brehova, aby sme na druhý deň ráno mohli začať 6. riadnu kapituly našej slovenskej minoritskej kustódie Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Aby sme sa správne naladili, kapitulu sme začali duchovnou obnovou, ktorú viedol provinciál českých minoritov, páter Piotr Pawlik. V kázni otváracej svätej omše s formulárom o Duchu Svätom nám pripomenul, že aby sme v dnešnom svete boli soľou a svetlom, máme doň vnášať pokoj. Po raňajkách nám nasledovala prednáška na tému rehoľných predpisov zvaných Konštitúcie a krátka adorácia Sviatosti Oltárnej. Následne nám náš generálny predstavený, brat Carlos Trovarelli, odovzdal novovytlačený slovenský preklad našich rehoľných Konštitúcii, čím sa duchovná obnova skončila.

Popoludní o 15:00 sme slávnostne zahájili kapitulné obrady. Po odhlasovaní potrebných formalít sme si do večera stihli vypočuť všetky správy ohľadom našej činnosti za posledné štyri roky. Deň sme zakončili spoločnou modlitbou kompletória o 21:00.

Zajtra dopoludnia nás čaká práca v skupinách, počas ktorej budeme hodnotiť uplynulé štyri roky. Ak Pán Boh dá, tak popoludní budeme voliť nového kustóda, preto prosíme o vaše modlitby.

Text a Foto: br. Tomáš M.