Pôstna duchovná obnova MM

31 členov spoločenstva Misia Máriina sa zúčastnilo 9.-12. marca 2023 pod vedením pátra Jozefa Súkeníka OFMConv. pôstnej duchovnej obnovy

vo Františkánskom duchovnom centre v Melčiciach pri Trenčíne.

Svätá omša a tichá adorácia v úvodný večer nám pomohli odložiť bokom každodenné problémy a upokojiť myseľ. V príjemnom a pokojnom prostredí duchovného centra sme sa potom mohli necelé tri dni venovať modlitbe a preberanej téme s názvom Umenie nového začiatku.

Príjemným spestrením, ale hlavne duchovným obohatením bola piatková púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, súčasťou ktorej bola krížová cesta. Séria prednášok, spoločné modlitby a slávenia svätých omší, ale aj príjemné rozhovory hlavne počas spoločného stolovania upevnili naše vzťahy v rámci spoločenstva a veríme, že aj s naším Otcom.

Vďaka Bohu za tento požehnaný čas, pátrovi Jozefovi za duchovné vedenie a sestričkám za starostlivosť a láskavosť. Dovidenia o rok.

Text: Sergej Šesták; foto: Jozef Fabo