Ľutina: Rytierske stretnutie

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine dňa 18. februára 2023 bola miestom stretnutia Rytierov Nepoškvrnenej.

Približne dvesto mužov, vo väčšine z východného Slovenska, realizovalo duchovný program svojej „rytierskej“ obnovy. Súčasťou programu bolo Večeradlo s Pannou Máriou, svätá omša a prednáška pátra Luciána M. Boguckého OFMConv.  Páter Lucián vo svojej prednáške sa zameral  na priblíženie histórie, ideálov a organizačných štruktúr pápežského mariánskeho združenia Rytierstva Nepoškvrnenej.

Počas koncelebrovanej svätej omše sedemnásť mužov vstúpilo do Rytierstva  a osobitným spôsobom zasvätilo svoje životy Panne Márii. Pri tejto príležitosti všetci obnovili svoje odovzdanie Nepoškvrnenej textom, ktorý pripravil svätý Maximilián M. Kolbe.  

Stretnutie Rytierov sa zakončilo spoločným agapé v priestoroch pútnického domu sv. Mikuláša.

Text: lmb; foto: Erik Zbiňovský a lmb