Mediálny kurz v Badíne

Pod vedením pani Evy Güttlerovej z denníka Štandard a sestry Hermany Matlákovej z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok sa menší bratia františkáni a minoriti zamýšľali nad masmediálnou komunikáciou reholí.

V Badíne sme sa zišli v stredu 15. februára večer. Program sme začali modlitbou a neformálnymi rozhovormi. Hlavný program stretnutia sa odohrával vo štvrtok. Po svätej omši a raňajkách sme sa v štyroch blokoch venovali nasledovným témam:

  • Prečo a ako komunikovať s médiami

  • Rok zasväteného života/čas zasväteného života

  • Ako koordinovať komunikáciu rehole na sociálnych sieťach

Pomedzi to minoriti ešte stihli krátko navštíviť vedľajšiu obec Sielnica a poslať zopár pohľadníc.

Stretnutie sme ukončili v piatok ráno svätou omšou s rannými chválami a raňajkami. A vzájomným čakaním sa…

text & foto: br. Tomáš M.