Rím: Generálne zhromaždenie

V Medzinárodnom minoritskom kolégiu Seraphicum v Ríme sa v dňoch od 16. do 20. januára konalo generálne zhromaždenie

provinciálov, kustódov a delegátov. Zhromaždeniu predsedal generálny minister p. Carlos Trovarelli.

Viac ako štyridsať bratov z celého sveta sa snažilo zhodnotiť uplynulé obdobie troch rokov od poslednej generálnej kapituly a pripraviť podnety pre budúcu generálnu kapitulu, ktorá sa bude konať v roku 2025 v Ríme. 

Témami, ktorými sa bratia počas stretnutia okrem iného zaoberali, boli: pripodobenie sa Kristovi ako základu rehoľného života; bratstvo ako kritérium a štýl kláštorného života; odovzdávanie františkánskej charizmy; misijné zanietenie; duch rozoznávania ako znamenie časov; ekonómia v bratskom a solidárnom duchu.

Za Slovensko sa generálneho zhromaždenia zúčastnil provinciálny kustód páter Lucián Bogucki a páter Tomáš Lesňák, ktorý je členom generálneho vedenia rádu minoritov.

V súčasnosti vo svete žije 3755 minoritov v sľuboch a okolo 100 novicov.

Text: lmb; foto: archív OFMConv.