Vianočný pozdrav brata Luciána

Kustód slovenských minoritov sa prihovára nielen rehoľným spolubratom, ale aj priateľom a dobrodincom nášho rádu.