Formačné stretnutie na severe Poľska

Bratia Tomáš a Peter vycestovali v pondelok 21. novembra na formačné stretnutie do Krynicy Morskiej.

Takéto stretnutie sa koná raz ročne (na striedačku v Krakove, Nepokalanove a Krynicy Morskej) a každý mladý minorita po vysviacke/večných sľuboch by sa ho mal zúčastniť päťkrát. Kňazi na poslednom stretnutí absolvujú tzv. „farárske skúšky“, pri ktorých sa preveria ich vedomosti z kánonického práva a dogmatickej i morálnej teológie.

Cesta z Levoče k Baltskému moru trvala cca 10 hodín. Prvý večer sme mali voľnejší program, aby sme sa zvítali, v prípade potreby aj zoznámili a povedali si, čo má kto nové. Ďalšie dni sme absolvovali prednášky na témy

  • Prenatálna paliatívna starostlivosť
  • Pastorácia rodičov, ktorí stratili dieťa
  • Vnútorné fórum vo formácii a službe rehoľníkov

Samozrejme, mali sme čas aj na prechádzky pri mori a spoznávanie okolia. Cestou späť sme sa zastavili v Gniezne, aby sme navštívili nášho slovenského postulanta Jonáša. Na povzbudenie sme mu okrem nás priviezli Kofolu a slovenské sladkosti. V piatok večer sme sa postulantom, ktorých je spolu deväť, predstavili a odpovedali sme na ich otázky. V sobotu ráno brat Peter predsedal svätej omši a brat Tomáš kázal. Po raňajkách nám brat Jonáš zakýval, my sme zakývali jemu a vydali sme sa na cestu na Slovensko…

text: br. Tomáš M.
foto: bratia minoriti