Pripravujeme ľudové misie vo farnosti Svit

Uskutočnia sa v dňoch od 11. do 18. decembra 2022. Viesť ich budú bratia Lucián, Jozef, Stanislav a Tomáš. Pozrite si program...

Nedeľa 11.12.

7:30 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou

9:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou

9:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou Podskalka

10:30 Sv. omša s kázňou pre deti

15:00 Eucharistická pobožnosť a katechéza pre ženy

18:00 Sv. omša s úvodnou misijnou kázňou

Pondelok 12.12.

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Hriech

18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Obrátenie a po nej katechéza pre mužov

Utorok 13.12.

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Spoveď

17:00 Sv. omša s misijnou kázňou Podskalka

18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Krst a obnovenie krstných sľubov

Streda 14.12.

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Viera

18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Láska a obnovenie manželských sľubov

Štvrtok 15.12.

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Modlitba

Celodenná poklona Sviatosti Oltárnej

18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Eucharistia a pobožnosť chleba

Piatok 16.12.

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Utrpenie a vysluhovanie sviatosti pomazania chorých

17:00 Sv. omša s misijnou kázňou Podskalka

18:00 Sv. omša pre mladých s misijnou kázňou Cirkev

19:00 Program pre mladých na fare

Sobota 17.12.

7:00 Sv. omša s misijnou kázňou Panna Mária

16:30 Sv. omša s misijnou kázňou Podskalka

18:00 Sv. omša s misijnou kázňou Posledné veci a pobožnosť na cintoríne

Nedeľa 18.12.

7:30 Sv. omša so záverečnou misijnou kázňou

9:00 Sv. omša so záverečnou misijnou kázňou a posvätenie misijného kríža

9:00 Sv. omša so záverečnou misijnou kázňou Podskalka a posvätenie misijného kríža

10:30 Sv. omša s kázňou pre deti

Sviatosť zmierenia:

streda a štvrtok 10:00 – 12:00 a 14:00 – 18:00

Návšteva chorých po domoch:

piatok od 9:00

 

Sväté misie – to je milostivý čas, ktorý nám dáva Pán, aby sme sa zamysleli nad svojím životom, zmenili v ňom, čo je zlé a vylepšili, čo je dobré. Prijmime pozvanie k stolu Božieho milosrdenstva.

 

K plnej účasti na sv. misiách Vás pozývajú

 

Vaši duchovní otcovia a otcovia misionári