Páter Kolbe v Spišskej Novej Vsi

V pondelok 21. novembra si Spojená škola sv. Maximiliána M. Kolbeho v Spišskej Novej Vsi pripomenula 24. výročie svojho vzniku.

Cirkevná špeciálna škola na Gaštanovej ulici na sídlisku Tarča si za svojho patróna vybrala svätca, ktorého nazývame „Mučeník kresťanskej lásky“. Otec Kolbe je však známy nielen svojou mučeníckou smrťou. Bol aj človekom, pre ktorého žiadna životná situácia nebola katastrofou. S dôverou v Pannu Máriu zdolával veľké životné prekážky. Nosil totiž v srdci lásku, ktorá sa v náročných situáciách prejavovala mimoriadnou kreativitou. Keďže jeho sviatok slávi Cirkev počas letných prázdnin, žiaci s učiteľmi a rodičmi si ho pripomínajú práve v týchto dňoch.

Sv. omšu slávil v pondelok ráno p. Jozef Sukeník zo Spišského Štvrtku. Po nej žiaci všetkých tried vystúpili pred kamarátmi a hosťami v programe, v ktorom postupne priblížili jednotlivé obdobia života a misie otca Kolbeho. Na záver navštívil p. Jozef osobitne každú jednu triedu a so žiakmi sa krátko pomodlil pri relikviách sv. Maximiliána. Nech táto slávnosť povzbudí deti nasledovať ich patróna s horlivosťou a láskou, ktorá v úsilí o dobro nepozná žiadne hranice.

Text a foto: P. Jozef Sukeník