Rad: Spomienka na mučeníka Štefana Iglodyho

Dňa 6.11. 2022 je tomu už 383 rokov, čo položil svoj život ako svedok viery br. Štefan Eliáš Iglody OFMConv., mučeníckou smrťou v rozkvete svojich 18.rokov po pol roku rehoľného života. Udalosť sa odohrala v blízkosti obce Rad v dnešnom Trebišovskom okrese v nedeľu 6.11.1639.

Vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice, novovysvätenom po rekonštrukcii, sa v nedeľu 6.11. konala spomienková sv.omša na br. Štefana, ktorej predsedal p. Lucián Bogucki OFMConv., kustód slovenskej provincie minoritského rádu. V úvode svojej homílie citoval slová sv. Jána Pavla II: „Cirkev potrebuje svätcov každodennosti, svätcov bežného života prežívaného s dôslednosťou, ale aj tých, ktorí majú odvahu prijímať milosť byť svedkami až do konca, až po smrť. Títo všetci sú živou krvou cirkvi, sú svedkami, ktorí nesú cirkev vpred.“

P. Lucian pokračoval prípadom odvážnych hrdinov z prvého čítania z druhého storočia pred Kristom, bratov Makabejských a ich matky. Títo sa zapísali do Starého zákona svedectvom viery, nad ktorým žasli aj ich mučitelia. Ukázali, že nespravodlivé utrpenie spravodlivých má zmysel, lebo im dáva zásluhu, ktorá ich približuje k Bohu.

Aj v súčasnosti prežívame dobu, ktorá nesie so sebou veľa tragédií, ktorých obeťami sú často bezmenní svedkovia viery. Ako príklad uviedol P. Lucian príbeh, ktorý spomínal pápež Ján Pavol II. počas návštevy jednej baziliky v Ríme: Utečenec zo Sýrie, moslim, s veľkým žiaľom rozpráva o brutálnom zavraždení svojej ženy, kresťanky, ktorá odmietla zaprieť svoju vieru. Neprechovával v sebe nenávisť, niesol kríž veľkej bolesti. Myslel na lásku svojej manželky, mučeníčky.

Náš mučeník, br. Štefan, je mučeníkom pohnutej doby náboženských vojen v 17.storočí na východnom Slovensku. Jeho príbeh preberá p.Lucian z opisu p. Jozefa z rehoľnej stránky minoritov: „Štefana zavliekli do lesa jeho kalvínski rodáci, ktorí ho chceli sľubmi a hrozbami prinútiť, aby sa vzdal katolíckej viery i minoritského habitu. Začal dokonca svojich trýzniteľov presviedčať, aby sa vzdali svojich omylov a stali sa tiež katolíkmi. Tí mu však mečom urobili na hlave smrteľnú ranu v tvare kríža, ktorá vraj prerazila lebku na štyroch miestach. Životopisec komentuje udalosť slovami: „Takto zafarbil purpurom vlastnej krvi žiarivé rúcho svojej nevinnosti. “

Pri posviacke obnoveného farského chrámu posvätil košický arcibiskup Mons. Bernard Bober aj základný kameň kaplnky, kde budú pochovaní mučeníci z Radu. V súčasnosti slúži k uloženiu ostatkov br. Štefana provizórna kaplnka, kde si ho môžu uctiť pútnici. Boli tam uložené aj dva obrazy mučeníka na motívy, súvisiace s jeho povesťou svätosti, ktoré darovali ich autorky p. farárovi Ronaldovi. Sú vyjadrením ich uznania jeho zásluh a nadšenia, ktoré vynaložil v úsilí o obnovení úcty k mučeníkovi Štefanovi a ďalším bezmenným mučeníkom z Radu. Prajeme mu veľa síl a nadšenia, aby s Božou pomocou pokračoval, našiel pomocníkov a sponzorov, aby sa splnil sen o skorom blahorečení br. Štefana!

Text: Eva Majerníková; foto: Ondrej Pastva OFMConv.