V Rade konsekrovali obnovený farský kostol

V sobotu 5. novembra Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, posvätil obnovený farský kostol v Rade (okres Trebišov).

Farnosť Rad mala už v stredoveku murovaný kostol. Ten pravdepodobne zanikol v období reformácie. V 17. storočí si v Rade vytvorili rezidenciu apoštolskí misionári z rehole minoritov. Veriacim katolíkom z okolia tu slúžila ako kostol jedna z izieb ich kláštora. V roku 1822 bol v obci postavený chrám, ktorý im slúži dodnes. Počas svojej dvestoročnej existencie prežil niekoľko živelných pohrôm. V roku 2001 ho miestny pán farár Roland Böör začal obnovovať spolu s deťmi z farnosti. Neskôr sa v spolupráci s miestnou samosprávou a dobrodincami podarilo obnoviť jeho vežu, strechu a fasádu. Vnútrajšok kostola bol vyzdobený novými nástennými maľbami. Teraz bola rozšírená aj sakristia kostola, vzniklo podlahové kúrenie, bola položená nová dlažba. Kostol dostal pevný kamenný oltár a ambonu, vrátila sa doň historická krstiteľnica. Po prvý raz sú v ňom inštalované aj mikrofóny a ozvučenie. V súčasnosti jeho liturgický priestor plne vyhovuje požiadavkám aktuálnych liturgických predpisov.

Kostol v Rade pravidelne navštevujú kňazi a biskupi z domova i zo zahraničia. Ľudia sem putujú, aby si uctili mučeníkov z rehole minoritov. Viacerí z nich tu totiž v priebehu 17. storočia v službe Cirkvi zomreli násilnou smrťou. Mons. Bober požehnal na záver slávnosti aj základný kameň pre novú kaplnku, v ktorej budú po jej dokončení relikvie mučeníkov uložené.

Info a foto: Jozef Sukeník OFM Conv.