Stretnutie minoritov v Čechách

Od 24. do 26. októbra tohto roku sa uskutočnilo na krásnom mariánskom pútnickom mieste vo Vranove pri Brne bratské stretnutie minoritov zo slovenskej kustódie a českej provincie. Cieľom tohto neobvyklého stretnutia bolo v prvom rade vzájomné spoznanie sa bratov a taktiež kláštorov či práce, ktorú na rôznych pôsobiskách vykonávajú.

Veľmi inšpiratívna bola aj prednáška známeho brnenského psychológa Mgr. Ondřeja Ptáčka, ktorý nám priblížil dôležitosť a význam otvorenosti v medziľudských vzťahoch. Poukázal tiež na to, aký zmysel zohráva správna podpora (povzbudenie), aby sa človek mohol otvoriť na niekoho a na druhej strane zdôraznil čo spôsobuje uzatvorenosť človeka (strach z neznáma, zranenia).

Pri spoločných sedeniach či na prechádzkach bol taktiež čas pospomínať aj na časy, keď naše jurisdikcie tvorili jednu provinciu (do roku 1993). Starší bratia sa podelili svojimi spomienkami zo začiatkov ich pôsobenia a taktiež nezabudli na bratov, ktorí už nie sú medzi nami, ale zohrali dôležitú úlohu vo vtedajšej československej provincii.

V posledný deň nám miestny brat Milan, z rádu paulánov, priblížil históriu tohto vzácneho mariánskeho pútnického miesta a podelil sa aj históriou svojho povolania, ako aj svedectvom mnohých uzdravení na tomto mieste.

Text: br. Jaroslav; foto: br. Lucián