Sedembolestná v kaplnke mučeníkov

Veriaci z okolia Brehova a Radu si vo štvrtok 15. septembra uctili Sedembolestnú Pannu Máriu v Rade.

Slávnostnú sv. omšu celebroval p. Jozef Sukeník spolu s domácim pánom farárom, Rolandom Böörom.

Sv. omša sa konala v kaplnke, ktorá bola kedysi súčasťou kláštora minoritov. Dnes je už ruinou a dôležitým pietnym miestom. Tento kláštor je totiž známy viacerými mučeníkmi z obdobia stavovských povstaní. V rokoch 1639 – 1711 tam najmenej siedmi minoriti položili život za svoju vernosť katolíckej cirkvi. Tí, ktorých umučili, boli pochovávaní pod podlahou v izbe, ktorá až do 19. storočia slúžila ako kláštorný i dedinský kostolík.

Páter Jozef veriacim v homílii pripomenul, že dvaja bratia boli na tomto mieste umučení, keď bránili obraz bolestnej Panny Márie pred jeho zneuctením. Pred týmto obrazom sa rehoľníci na kolenách učili od Márie, že aj utrpenie možno prijať ako Božiu milosť. Inak by nemali silu vytrvať v misii, v ktorej museli rátať s veľkou biedou i so stratou svojho pozemského života.

Pôvodný obraz bolestnej Panny Márie z kláštornej kaplnky sa v Rade nezachoval. Na základe jeho skice vo farskej kronike dal miestny pán farár urobiť jeho vernú kópiu. Tá bude zdobiť novú kaplnku, ktorú na tomto mieste plánujú vyhotoviť, aby v nej mohli byť opäť pochované ostatky minoritských mučeníkov.

Text: P. Jozef; foto: archív OFMConv.