Zamyslenie na 25. nedeľu v období cez rok

Nad nedeľnou liturgiou slova sa pod dohľadom pápeža Františka zamýšľa brat Tomáš M. Vlček z Levoče.