Praha: mariánska púť OFS

V sobotu 1. júna sa konala tradičná púť Prahou organizovaná františkánskymi terciármi z Čiech. Zo Slovenska pricestovalo 42 členov a sympatizantov OFS

na čele s národným ministrom Damiánom Berecom a P. Martinom Mária Kollárom OFMConv. Na organizácii našej účasti sa najviac podieľala sestra Monika Marta Olečková. Väčšina docestovala vlakom, MB z Levoče autom (7 + P. Martin). Zišli sme sa, ako vždy pred púťou, na svätej omši o 7,00 hod. v kostole Ducha Svätého, ktorú celebroval P. Martin. Naše prvé zastavenie bolo na pútnickom mieste Svatý Kopeček v bazilike minor (15.8.1995) Navštívenia Panny Márie, ktorú navštívil aj sv. otec Ján Pavol II. (21.5.1995). Po obedňajšej prestávke sme navštívili blízky Olomouc. Pozreli sme si katedrálu sv. Václava (5.12.1777), kostoly sv. Anny (1617), sv. Maurícia a kostol sv. Michala. Obdivovali sme mozaiku na priečelí kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie, stĺp Najsvätejšej Trojice, mestské fontány. Pomodlili sme sa v kostole Panny Márie Snežnej počas výdatného dažďa. Ten nás sprevádzal s prestávkami cez Brno až do Prahy. Večer sme sa ubytovali v nám známom hotely Marianeum. Auto sme zaparkovali v minoritskom kláštore pri bazilike sv. Jakuba. Po dobrom odpočinku a raňajkách sme sa o 8,00 hod. električkou č. 22 presunuli na Pohořelec a do kostola Panny Márie Anjelskej pri kapucínskom kláštore. Z bratmi terciármi z Čiech, kapucínmi a P. Martinom sme slávili sv. omšu na zahájenie púte. Privítal nás národný minister OFS a b. Ľubomír Irenej. Oboznámili nás s programom púte a pozvali nás na pohostenie do jedálne kláštora. Pozreli sme si krásny tunajší betlehem a uctili sme relikvie sv. P. Pia z Pietrelčiny a sv. Leopolda Mandiča. Po agapé o 12,10 hod. sme začali putovať po siedmych zastávkach: Kostol Narodenia Pána (s Loretou), Kostol Panny Márie Víťaznej (Pražské Jezuliatko), Kostol sv. Františka z Assisi, Mariánsky stĺp (Staromestské námestie), Bazilika sv. Jakuba Väčšieho, Kostol sv. Jozefa, Kostol Panny Márie Snežnej. V každom sme sa pomodlili jeden desiatok františkánskeho ruženca a zaspievali mariánske piesne. Púť sme ukončili po 16.-tej hodine v Kaplnke sv. Jána Kapistrána v Kláštore P. M. Snežnej siedmym desiatkom fr. ruženca a vypočuli sme si prednášku o 14 blahoslavených františkánskych mučeníkoch (15.2.1611). Najmladší pútnik Antonko bol o 80 rokov mladší od najstaršieho br. Tiborka. Poďakovali sme sa organizátorom za krásnu (hoci upršanú) púť. Zmoknutí na tele, ale posilnení na duši sme sa vrátili do hotela. Po večery (kačka!) sme navštívili Havlíčkove sady. Obdivovali sme vinohrady, panorámu Prahy, prírodu. Nevšedná bola aj spoločná modlitba vešpier v parku. Dopriali sme si ešte občerstvenie na Námestí Mieru. Vo veselej nálade sme utužovali vzájomné vzťahy do pol noci. V nedeľu sme slávili sv. omšu o 9,00 hod. v bazilike sv. Petra a Pavla na Vyšehrade, kde nás odprevádzal br. Jozef OFS. Po nej sme mali pohostenie na miestnej fare. Po výdatnom obede sme sa vydali na spiatočnú cestu. Prešli sme cca 1300 km naplnených zážitkami z modlitieb, rozhovorov a poznávania pútnických miest a kostolov. Po večery v salaši Krajinka pri Ružomberku sme z Božou pomocou pod ochranou Panny Márie a sv. Krištofa došli do kláštora v Levoči o 22,30 hod.

Plní dojmov a zážitkov sa už tešíme na budúci ročník púte Prahou, na ktorom sa chceme opäť zúčastniť, ak to bude aj Božia vôľa. Veľká vďaka patri sestre Katke Demočkovej za požičanie auta a P. Martinovi za jeho bezpečné vedenie a vedenie aj nás – pútnikov Prahou i životom v šľapajach serafínskeho otca Františka.

Br. Ján Peter Pavlikovský OFS