Levoča:  pozvánka na Fatimský deň

Rytierov Nepoškvrnenej a všetkých ctiteľov Panny Márie pozývame 12.-13. mája do Levoče na Fatimský deň.

Nedeľa 12.5.2024

15:00 Slávnostná procesia od minoritského kostola cez námestie na Mariánsku horu

17:00 Svätá omša - hl. celebrant o. biskup Ján Kuboš 

18:00 Prezentácia knihy o sv. Maximiliánovi M. Kolbem - Dariusz Żuk-Olszewski + výstava o sv. Maximiliánovi

18:45 Prijatie nových členov do Rytierstva Nepoškvrnenej 

19:00 Premiéra dokumentu Maximilián Mária Kolbe – Slovenský dohovor za rodinu

20:00 24-hodinový ruženec za Slovensko (začiatok) – Slovenský dohovor za rodinu

Pondelok 13.5.2024 - Mariánska hora

17:00 Svätá omša - hl. celebrant o. biskup František Trstenský 

18:00 Dokument Rytier 

20:00 24-hodinový ruženec za Slovensko (záver)

Plagát

Br. Martin Mária