Vizitácia svetských františkánov

Od 2. do 4. mája prebiehala na Slovensku medzinárodná vizitácia Františkánskeho svetského rádu (OFS).

Vizitáciu viedla  sestra Dina Shabalina OFS (z Ukrajiny) - prezidiálna radkyňa pre severnú Európu a brat Pedro Zhita OFM (z Juhoafrickej republiky) - generálny duchovný asistent. Najprv spolu s národnou radou OFS v Bratislave absolvovali stretnutie s o. bp. Petrom Rusnákom (predseda rady KBS pre laické a apoštolské hnutia), potom s provinciálmi a následne s bratstvami zo západného Slovenska. Vo štvrtok sa v Spišskej Kapitule stretli s o. bp. Františkom Trstenským a navštívili Levoču. V piatok sa v Spišskej Kapitule stretli s bratstvami z východného a stredného Slovenska. V programe boli aj sväté omše, adorácia a prednáška.

Formátori povzbudili členov prvého rádu (františkáni, kapucíni, minoriti) k prehlbovaniu  vzťahov s členmi tretieho rádu – napr. aj navštevovaním chorých, či rodín zosnulých členov OFS. Br. Pedro zdôraznil význam modlitby. Svätý František sa modlil pred každou činnosťou, ba priam neustále sa modlil. Modlitba nie to, čo nás ktosi naučil, ale to, k čomu som sa dopracoval v osobnom vzťahu s Bohom. Každý z nás by si mal nájsť svoje spôsoby, ako sa prostredníctvom modlitby držať Božej vôle. Je dobré všímať si, kde je naše srdce, keď sa modlíme. Všetko by pre nás malo byť príležitosťou prehĺbiť vzťah k Bohu – dokonca aj ticho, keď sa pri slávení niečo nepripravilo a treba čakať. Uvedenie mena aj priezviska toho, za koho je obetovaná svätá omša, pozýva viacerých intenzívnejšie sa zapojiť do modlitby za túto osobu. Keď sa modlím za nové povolania, nezmýšľam náhodou v duchu: „Pane, daj nám nových kňazov, len nie z mojej rodiny“?

V diskusii o bratskom živote sme sa zaujímali o život na Ukrajine. S. Dina nám priblížila, že denne mávajú 3 aj 5 leteckých poplachov, počas ktorých utekajú do krytov a to neraz aj počas noci. Ona pochádza z Dnipra – teda  východnej Ukrajiny. Na otázku ohľadom prenasledovania rusky hovoriacich ľudí nám povedala, že mohli byť výnimočné prípady, no rozhodne nie v nejakom väčšom rozsahu. Zdôraznila význam modlitby, ktorá im pomáha, aby neboli v nenávisti. Ako podotkol brat Pedro, sestra Dina je zodpovedná aj za OFS v Rusku (49 členov) a Bielorusku (cca 400 – 600 členov). Na Ukrajine je približne 1000 členov OFS (na Slovensku približne 600). Rozprávali sme aj o tom, ako byť atraktívny pre mladých ľudí – sv. František sa nesnažil byť atraktívny, ale autenticky žiť evanjelium. Zároveň je dobré pozývať aj mladých na naše podujatia, aby nás mohli lepšie spoznať. Jedna sestra hovorila o dobrých skúsenostiach s putovaním „kaplnky“ sv. Františka po rodinách ich farnosti. Iná o veľkom dare, ktorým je pre ich bratstvo starší manželský pár. Vstúpili do OFS ešte v socializme a sú pre mnohých vzorom v schopnosti obetovať sa.

Delenie sa bratov a sestier so svojimi skúsenosťami bolo v Bratislave aj v Spišskej Kapitule veľmi inšpiratívne, povzbudzujúce a pestré. Vizitácia nám samým ukázala veľké bohatstvo Františkánskeho svetského rádu.

text: br. Martin Mária; Foto: br. Martin Mária, archív OFS