Nový krakovský provinciál

Máme nového provinciálneho ministra. Bol som pri tom. Od pondelka do piatku (15.-19.4.) som sa zúčatnil prvej časti kapituly krakovskej provincie minoritov.

Bolo to intenzívnych 5 dní. Najprv sme si vypočuli správy - povizitačnú generálneho asistenta brata Tomáša Lesňáka a končiaceho provinciálneho ministra Mariána Goląba, následne správy ekonóma provincie, troch kustódov – vrátane mojej o slovenskej minoritskej kustódii,  ako aj správy delegátov z Nemecka, Ugandy, Peru, Paraguaja, Uzbekistanu, Talianska a USA (br. Peter Sarnicki).

Krakovskú minoritskú provinciu tvorí 403 bratov pôsobiacich v 17 štátoch na piatich kontinentoch v 81 kláštoroch – z toho 58 patrí do krakovskej provincie (niektorí bratia pracujú v kláštoroch iných provincií). Len 49% bratov provincie žije v Poľsku. Počas uplynulého štvorročia bola každá komunita každý rok navštívená provinciálom, alebo jeho vikárom. Je to obdivuhodné zvlášť v súvislosti s obmedzeniami, ktoré boli počas pandémie a zároveň je to v plnej zhode s tým, čo nám napísal sv. František – že bratia, ktorí sú ministrami a sluhami bratov, majú navštevovať bratov a láskavo ich napomínať 😊

Náš priemerný vek je 50 rokov. Za uplynulé 4-ročie zomrelo 17 bratov (z toho 15 z Poľska) a večné sľuby zložilo 24 bratov (z toho 11 z Poľska). Z 24 kláštorov, ktoré sú v Poľku, v 18 spravujeme farnosti, 36 bratov učí náboženstvo, čo sa stáva čím ďalej, tým ťažšou službou. Z prieskumov napr. vyplýva, že 69 % mladých Poliakov sa považuje za veriacich, z toho len 4 % sú pevne veriaci. O niečo viac ako polovica mladých ľudí chce zostať v Cirkvi, zvyšok sa od nej dištancuje.

V uplynulom štvorroční 12 ľudí získalo ocenenie provincie za mimoriadne zásluhy v prospech nášho bratstva. Naše vydavateľstvo Bratni Zew v tom čase vydalo 103 publikácií a 30 reedícií. Obdiv si zaslúži aj každoročné organizovanie (vrátane obdobia pandémie) veľkého odpustu a Františkánskeho stretnutia mladých na Kalvárii Pacławskej.

V Bolívijskej kustódii je 14 rehoľníkov v 5 kláštoroch a 9 na počiatočnej formácii mimo Bolívie. Chceli by zriadiť formačný dom, aby mali juniorov u seba. V správe o Slovensku, myslím, najviac zaujal začínajúci proces blahorečenia a veľký záujem o film Brat Štefan. Kustódia na Ukrajine vznikla v r. 2020 – počas pandémie, teraz ich trápi vojna. Spolubrat z Ľvova nám vravel, že na  tamojšom cintoríne mávajú v priemere tri pohreby vojakov denne. O život už prišlo približne 500 tisíc vojakov!!! Napriek tomu rozhodne vraví, že sa neplánujú dohodnúť s Ruskom na odstúpení území, ktoré im boli zabrané.

V Uzbekistane 7 našich bratov spravuje 3 zo 6 katolíckych farností, ktoré sú v tejto moslimskej krajine s veľkým nárastom obyvateľstva. V africkej Ugande je 8 bratov po večných sľuboch a 41 vo formácii! Hoci zatiaľ sú misiou, uvažujú, že onedlho budú vysielať misionárov do ďalších afrických krajín. Paraguaj a Peru majú personálne  problémy aj napriek blahorečeniu našich spolubratov Michala a Zbigneva, ktorí v Peru položili život za vieru. V Nemecku máme 22 rehoľníkov v 5 kláštoroch. Hoci nemeckí biskupi opísali Nemecko ako  misijnú krajinu, brat Stanislav vravel, že tam, kde oni pôsobia, nebadajú pokles počtu veriacich, skôr naopak. V USA máme 2 kláštory. Pôsobia v nich 6 bratia z toho traja predtým boli aj na Slovensku – br. Peter Sarnicki (dozvedel som sa, že on bol prvým riaditeľom ZŠ sv. Františka v BA – Karlovej Vsi), Witold Adamczyk a Tomáš Ryba. Okrem nich v Štátoch pôsobí ďalších 11 bratov. Výnimočné dielo tu vedie bývalý predstavený blahoslavených Michala a Zbigneva, br. Jaroslav Wysoczanski, ktorý sa venuje tisíckam imigrantov. V Taliansku máme 25 rehoľníkov, z toho 12 v Ríme, ktorí plnia rôzne dôležité úlohy v rámci rehole, ale aj v službe Cirkvi.

Po vypočutí správ a ich zhodnotení v 6 diskusných skupinách, nový provinciálny minister, br. Mariuš Kozioł, ktorý bol zvolený vopred korešpondenčnou formou, zložil prísahu do rúk generálneho ministra, br. Carlosa Trovarelliho. Br. Mariuš sa narodil v r. 1972, v r. 1998 prijal kňazskú vysviacku. Posledných 8 rokov bol vikárom (zástupcom) provinciálneho ministra. Teda jeho voľba nebola veľkým prekvapením. Následne sme zvolili jeho radu zloženú zo 7 bratov, ako aj jeho vikára.

Končiaci provinciálny minister (po dvoch 4-ročných obdobiach nemohol pokračovať v tejto službe) br. Marián výstižne opísal našu provinciu – je ako mnohopočetná rodina – má veľké výdavky, no jej bohatstvo je v jej deťoch – v jej dielach a misiách.

Účasť na provinciálnej kapitule bola vyčerpávajúca, ale obohacujúca. Bohu vďaka.

Text: br. Martin Mária; foto: archív OFMConv.