V kongregácii nás veľmi chválili

Bratia Tomáš Lesňák a Martin M. Kollár 22. januára navštívili Kongregáciu pre evanjelizáciu národov.

Návšteva sa  konala na pozvanie nášho spolubrata Dinh Anh Nhue NGUYEN z Vietnamu, ktorý bol v máji 2021 vymenovaný za generálneho sekretára Pápežskej misijnej únie. Táto únia je jednou zo štyroch organizácií Pápežských misijných diel. Bola založená v roku 1916 a jej  hlavnou úlohou je oživovanie misijného ducha na všetkých úrovniach. Ďalšími organizáciami sú Pápežské dielo pre evanjelizáciu národov (založené v r. 1822 najmä na podporu misijných povolaní a výchovu v misijnom duchu osobitne počas októbra), Pápežské dielo svätého Petra apoštola (založené v r. 1889, stará sa najmä o formáciu kléru miestnych misijných cirkví) a Pápežské dielo detských misií (od r. 1843 sa venuje výchove detí v misijnom duchu).

Naša návšteva sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére. Ukázalo sa, že Slovákov si tu veľmi vážia, pretože prejavujeme mimoriadny záujem o misie a misionárov. Veľmi nás prekvapilo, keď sme počuli, že zo Slovenska prichádza najviac žiadostí o slúženie svätých omší misionármi. Slováci však veľmi podporujú aj iné aktivity Pápežských misijných diel. Brat Anh Nhue [Anňue] veľmi chválil angažovanosť dp. Ivana Kňazeho, národného riaditeľa Pápežských misijných diel na Slovensku, ktorého v našom rozhovore viackrát spomenul. Dojemná bola situácia, keď uvidel otvorené dvere generálneho sekretára, myslím, Pápežských diel pre evanjelizáciu národov. Hoci sekretár s niekým jednal, brat Anh Nhue ho zavolal na chodbu a predstavil nás, pričom zdôraznil, že sme zo Slovenska.

Veľmi pekným momentom bola spoločná modlitba Anjel Pána. Bolo totiž práve dvanásť hodín, keď sme prechádzali po hlavnej chodbe kongregácie. Všetci prítomní vyšli zo svojich kancelárií na hlavnej aj na horných chodbách a spojovacích mostíkoch a spoločne sme sa pomodlili túto poludňajšiu modlitbu. Brat Anh Nhue nám ukázal aj miestnosť, kde sa zvyčajne konajú pravidelné stretnutia Ad limina apostolorum biskupov jednotlivých biskupských konferencií (slovenskí otcovia biskupi sa chystajú v júni tohto roku). Na stenách tejto miestnosti sú obrazy bývalých prefektov tejto kongregácie, vrátane kardinála Jozefa Tomka, ktorý bol na čele Kongregácie pre evanjelizáciu národov 16 rokov. To sa zrejme tak skoro nezopakuje, lebo pápež František teraz menuje prefektov kongregácií na päť rokov.

Brat Anh Nhue nám s radosťou ukázal aj výhľad z okna svojej kancelárie. Nachádza sa priamo oproti kostolíku svätého Andreja s milostivým oltárom Nepoškvrnenej, pred ktorým svätý Maximilián slúžil svoju primičnú svätú omšu. V kaplnke kongregácie sme zas obdivovali habit a iné relikvie svätej Terézie z Lisieux, patrónky misií.

Panna Mária, svätý Maximilián i svätá Terezka nech nám pomáhajú roznecovať zápal pre dielo evanjelizácie doma i v misijných oblastiach.

Text: br. Martin Mária; foto: br. Tomáš L., br. Martin