Szentkút: stretnutie a výzva na mier

Od 23. do 28. októbra sa v maďarskom Szentkút koná stretnutie minoritských predstavených zo Strednej a východnej Európy.

Počas stretnutí sme sa venovali témam ako: ochrana maloletých pred zneužívaním; františkánska permanentná a stála formácia; spravodlivosť, pokoj, integrálny rozvoj a ekológia. Vo štvrtok sme navštívili Budapešť a oboznámili sme sa s históriou mesta, ako aj Maďarského národa a Uhorska. Piatok Svätý Otec František vyhlásil za deň pôstu, modlitieb a pokánia za mier. Pripájame sa k tejto iniciatíve modlitbou, pôstom a spoločnou výzvou na mier.

Františkánska výzva na mier

Szentkút (Maďarsko), 27. október 2023

Z vôle pápeža Františka je 27. október 2023 dňom pôstu, modlitieb a pokánia za mier na Ukrajine, vo Svätej Zemi a všade tam, kde sa svet dostáva do „slepej uličky vojny“. My, františkánski predstavení, tvoriaci Federáciu strednej a východnej Európy (FEMO) z Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Kazachstanu, Litvy, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny a Uzbekistanu zídení v maďarskej národnej mariánskej svätyni v Szentkúte sa pridávame k tejto iniciatíve a to isté prosíme všetkých ľudí, ktorí vo svojej každodennosti žijú františkánsku spiritualitu pokoja.

Boží Syn prišiel na svet ako Knieža pokoja. Vo večeradle povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam." Pred 37. rokmi, 27. októbra 1986, sa sv. Ján Pavol II. stretol pri hrobe sv. Františka z Assisi s náboženskými predstaviteľmi z celého sveta, aby sa modlili za dar pokoja pre ľudstvo. Dnes, keď je svetový mier narušený podobne ako vtedy, sa námestník Krista na zemi obracia na ľudí dobrej vôle s výzvou na pôst, modlitbu a pokánie.

Na príhovor nepoškvrnenej Božej Matky prosíme Ježiša Krista: o dar pokoja vo vojnou zmietaných krajinách; prosíme za obete vojny; ako aj o milosť pochopiť, že násilie, terorizmus a vojna sú v rozpore so skutočným náboženským duchom. Prosíme o úprimný a trpezlivý dialóg; za vzájomné odpustenie chýb a predsudkov; za prekonanie sebectva, zneužívania, nenávisti a násilia; za bratstvo a spravodlivý mier.

Svätý František z Assisi – oroduj za nás a za celý svet!

O. Tomáš Lesňák – asistent generálneho ministra pre FEMO

O.  Marian Gołąb – krakovský provinciál, predseda FEMO

O.  Wojciech Kulig – gdanský provinciál, podpredseda FEMO

O.  Grzegorz Bartosik – varšavský provinciál

O. Piotr Pawlik – český provinciál

O.  Martin Mária Kollár – kustód na Slovensku

O.  Dariusz Harasimowicz – kustód v Rusku a Kazachstane

O.  Stanisław Pękala – kustodiálny vikár na Ukrajine

O.  Stanisław Rochowiak – delegát v Uzbekistane

O. Piotr Stroceń – delegát v Litve

O.  Paweł Romańczuk – delegát do Bieloruska

O.  Jarosław Bartkiewicz – delegát v Bulharsku

O.  Paweł Cebula – delegát v Maďarsku

O.  Ján Mária Szewek – tajomník FEMO