Hriňová: 800. výročie prvých jasličiek

Františkánska rodina putovala do Hriňovej, aby oslávila 800. výročie prvého živého betlehemu, ktorý dal pripraviť sv. František.

30. septembra sa na Raticovom vrchu v Hriňovej stretli františkáni, kapucíni, minoriti, krížové sestry, školské sestry, alžbetínky, františkánky, kapucínky Najsvätejšieho Srdca, ako aj početní svetskí františkáni. Pripomenuli si udalosť z roku 1223, keď svätý František pri mestečku Greccio, v strednom Taliansku, požiadal miestneho šľachtica, aby na Vianočné sviatky pripravil jasličky a k ním vola a somára. Túžil vidieť na vlastné oči nepohodlie a núdzu Božieho dieťatka v okamihu, keď prišlo na túto zem. Odvtedy sa zobrazovanie scény narodenia Božieho Syna rozšírilo do celého sveta v tých najrozmanitejších formách.

Stretnutie v Hriňovej sa začalo slávením vianočnej svätej omše, ktorej predsedal biskup Dávid Tencer OFMCap, z Reykjavíku. V homílii zdôraznil, že svätý František dal postaviť jasličky mimo múrov kostola. Ani my sa vo vyznávaní našej viery nemáme dať zatlačiť za múry kostola.  Svätú omšu vysielalo rádio Lumen. Po svätej omši nasledovalo agapé a kultúrny program veriacich z Podpoľania v tunajších krojoch. Nechýbali ani jasličky so Svätou rodinou, s oslíkom, volom aj poníkom.

Text: br. Martin Mária, foto: Vladimír Šimko a i.